Skip to Content
Jianjinlong Kang

Jianjinlong Kang

Student

Jiajinlong.Kang@uth.tmc.edu
Advisor: Zhongming Zhao, MD, PhD

Research Info

next generation sequencing; single cell genomics; cancer bioinformatics