Skip to Content
Yuanxin Wang

Yuanxin Wang

Student

yuanxin.wang@uth.tmc.edu
Advisor: Ken Chen, PhD

Research Info

single cell genomics; machine learning; graphical model