Skip to Content
Yujie Zhao

Yujie Zhao

Student

Yujie.Zhao@uth.tmc.edu
Advisor: Ying Yuan, PhD

Research Info

Bayesian adaptive clinical trial design