Skip to Content
Xiaojie Yang

Xiaojie Yang

Student

Xiaojie.Yang@uth.tmc.edu
Advisor: Pawel Mazur, PhD

Research Info

Epigenetic, pancreatic cancer, genetic mouse model, methylation