Skip to Content
Zhouyihan (Aileen) Li

Zhouyihan (Aileen) Li

Student

[email protected]
Advisor: Zhibin Zhang, PhD

Research Info

Gasdermin-mediated pyroptosis in immunotherapy

Programs