Skip to Content
Zhouyihan (Aileen) Li

Zhouyihan (Aileen) Li

Student

zhouyihan.li@uth.tmc.edu
Advisor: Zhibin Zhang, PhD

Research Info

Gasdermin-mediated pyroptosis in immunotherapy

Programs